Norge på langs i etapper, 3373km og 168 dager      


   


På denne siden kan du se bilder og lese beskrivelser fra begge rutene som i dag benyttes når man skal gå Norge på langs fra sør til nord. Den ene ruten starter i Budalsvika sørøst for Halden i Østfold fylke og følger en merket rute (grensesømmen) mer eller mindre langs grensen nordover til Vauldalen som ligger i Sør-Trøndelag fylke ved grensen nordøst for Røros, denne første delen er rundt 664 kilometer lang. Den andre og mest brukte ruten starter på Lindesnes i Vest-Agder fylke og går gjennom Setesdalsheiene, over Hardangervidden, gjennom Jotunheimen før den dreier nordøst mot Røros og Vauldalen. Denne andre delen er rundt 935 kilometer lang. Like vest for Vauldalen i Brekken møtes disse to rutene og deretter går det en merket rute nordover langs grensen opp til Finnmark fylke hvor man krysser Finnmarksvidden på vei ut til Nordkapp, denne tredje delen er rundt 1774 kilometer lang. De tre delene er delt inn i flere etapper og hele prosjektet startet i mai 2006 i Budalsvika i Østfold fylke og ble avsluttet på Nordkapp i Finnmark fylke i juni 2014. Etappene ble gått både på vår, sommer, høst og vinter fordelt med 2-5 etapper i året. Første etappen på del to, fra Lindesnes til Ljosland, ble syklet og de to siste etappene på del tre, fra Masi til Nordkapp ble gått på rulleski. Kartet overfor viser rutene sånn cirka med røde linjer og bildet er fra Jotunheimen mellom Gjendebu og Memurubu på andre delens femte etappe i september 2009.


 


All pictures are subject to copyright laws, all rights reserved. © natureadventuresport.com 2006